מעשׂיות װאָס איך אַלײן האָב אָנגעשריבן

  • די רעשטן פֿון אַדרת
    אַ קליין מעשׂהלע פֿון אַ ווײַטער צוקונפֿט אין וועלכער מען קוים געדענקט מײַן שטעטל אַדרת און מיט אים אַדרת און די גאַנצע געשיכטע פֿון עם־ישׂראל.
  • „די ליכטלעך“
    אַ קורץ מעשׂהלע מיט אַ גלותדיקער שטימונג פֿון מורא און כּישוף.

האַװערד פֿיליפּס לאַװקראַפֿט און זײַן חבֿרה

װעגן „דער שװאַרצער ריטער“

ליטעראַטור־קריטיק: מאָדערניזם און כּלל־ייִדיש

פֿון „דער האָביט“

איבערזעצונגען פֿון צװײ אָפּקלײַבן פֿון „דעם האָביט“

„דורכן שפּיגל“, פּרק א׳

סע זײַנען דאָ דריט האַלבן איבערזעצונגען פֿון „אַליס אין װוּנדערלאַנד“, פֿון לויִס קאַראָלן אָבער דאָס איז די ערשטע פֿון אַ חלק פֿון „דורכן שפּיגל, און װאָס אַליס האָט דאָרטן געפֿונען“.

שטערן-נסיעה

„װוּהין קײנער איז פֿריִער נישט געפֿאָרן“
אַן עפּיזאָד פֿון „שטערן־נסיעה“, אײנער פֿון די פֿריסטע און בעסטע .
/div>