• „דער שוואַרצער ריטער“
  מאָדערניזם און כּלל-ייִדיש
 • הײַנט בין איך אַ מענשט
  די בר-מיצווה ווי דער סוד פֿון ייִדישער הצלחה
 • קובערנעטעס
  דער פּשוטער אופֿן צו לאָזן אַרבעטן קאָמפּליצירטע צושטעלער־אַפּליקאַציעס.
 • לאָמיר בויען אַ שול
  צי וועלן די ייִדן פּון אַדרת באַווײַזן צו בויען אַ שול (למעשׂה, די פֿירטע אָדער זעקסטע שול) נאָך צוואַנציק יאָר?
 • די רעשטן פֿון אַדרת
  אַ קליינע מעשׂהלע פֿון אַ ווײַטער צוקונפֿט אין וועלכער מען קוים געדענקט אַדרת און די גאַנצע געשיכטע פֿון עם-ישׂראל.
 • טראַנסהומאַניזם
  טראַנסהומאַניזם איז פּונקט ווי הומאַניזם.
 • אַ קפּיטל פֿון דער איליאַדע
  מאַקס ווײַנרײַך האָט איבערגעזעצט אַ פּרק פֿון הומערוסעס איליאַדע כּדי צו באַווײַזן אַז ייִדיש איז אַן אמתע, ערליכע שפּראַך.
 • אַ דערקלערונג פֿון די העברעאישע קלאַוויאַטור
  מען קען ניצן דעם געוויינטלעכער העבראישע קלאַוויאַטור אויסצוּוואַרטירן ייִדיש.
 • אַ טאַבעלע קלאַװישן פֿאַר אויסװאָרטירן ייִדיש
  מען קען ניצן דעם געוויינטלעכער העבראישע קלאַוויאַטור אויסצוּוואַרטירן ייִדיש.
 • אַ נײַע ייִדישע קלאַוויאַטור פֿאַר מאַק
  מיט אָט דער פֿאַרבעסערטער קלאַטיאַטור, קען מען, למשל, דרוקן ״אַ״ ווי איין אות, און נישט צוויי.