אַ „שטערן־נסיעה“ עפּיזאָד

דאָס איז דער סצענאַר פֿונעם עפּיזאָד.

מען קען זען דעם עפּיזאָד מיט ייִדישע סובטיטלען.

  • מע לאָדט אַראָפּ די סובטיטלען־טעקע דאָ.
  • מע באַקומט דעם װידעאָ פֿון סעזאָן 1 עפּיזאָד 3 "Where No Man Has Gone Before", למשל, מען קען אַרײַנלאָדן אַ ביטטאָרענט־פּראָגראַם און דערנאָך אַראָפּלאָדן דעם װידעאָ דורך דעם אַ זײַטל .
  • מען טשעפּעט צו די סובטיטלען צו דעם װידעאָ. למשל, אין VLC, גיט מען אַ קװעטש אױף Subtitles און דערנאָך Add Subtitles Track און קלײַבט אױס די סובטיטלען־טעקע.
  • צװײ קורצע װידעאָס פֿונעם עפּיזאָד. אױב אַ װידעאָ שפּילט זיך נישט, גיט אַ קװיטש דעם פֿײַל אין דער אײבעררעכט.

אײן מינוט פֿונעם עפּיזאָד:


____________________________________________________

דאָס „שטערן־נסיעה“ אַרײַנפֿיר־שטיקל:

____________________________________________________

דער גאַנצער עפּיזאָד:

דער עפּיזאָד ( ענגליש דאָ)

מקורדיקע אױסגאַב־דאַטע פֿונעם עפּיזאָד: ח׳ תּשרי תשכ״ז

קאַפּיטאַנס שיפֿזשורנאַל , שטערן־דאַטע טױזענט דרײַהונדערט צװעלף פּונקט פֿיר. דאָס אוממעגלעכס האָט פּאַסירט. פֿון גלײַך פֿאָרױס, דערזען מיר אַ רעקאָרדירטן צרה־סיגנאַל, די צײכנונג־אותיות פֿון אַ שיף װאָס איז שױן פֿאַשװוּנדן מער װי צװײ יאָרהונדערטער. צי האָט נאָך אַן ערד־שיף אַ מאָל אױסגעפֿאָרשט מחוץ דער גאַלאַקסיע װי מיר זײַנען אױסן צו טאָן? װאָס האָט פּאַסירט מיט איר דאָרטן אין דרױסן? צי איז דאָס עפּעס אַ װאָרנונג װאָס זײ האָבן איבערגעלאָזט?

[אײַנזאָגונג־צימער]

ספּאָק: דײן גאַנג, קאַפּיטאַן.

קירק: מיר האָבן שױן געדאַרפֿט איבערכאַפּן. אין דאָס בריקל האָט מען געזאָגט אַז זײ װאָלטן אָנקלינגען.

ספּאָק: איכ׳ל געהאַט אײַך שױן מאַטן אין אײַער קומעדיקן גאַנג.

קירק: צי האָב איך דערמאָנט אַז דו שפּילסט אַ זײער דענערװירנדיקע שפּיל שאַך, רב ספּאָק?

ספּאָק: דענערװירנדיק? אױ, יאָ, נאָך אײנע אַן ערד־עמאָציע דײַנע.

קירק: זיכער אַז דוּ װײסט נישט װאָס איז דענערװירונג?

ספּאָק: דער פֿאַקט אַז מײַנער אַן אָבֿ האָט חתונה געהאַט מיט אַ מענטשן־נקבֿה

קירק: נעבעך מיט אַזאַ ייִחוס.

קעלסאָ [אױפֿן מאָניטאָר]: בריקל צו אײַנזאָגונג־צימער. דער חפֿץ איז שױן אין גרײך פֿונעם ציִ־שטראַל.

קירק: נישט קײן זע־קאָנטאַקט, רב קעלסאָ?

קעלסאָ [אױפֿן מאָניטאָר]: נײן, מײַן הער. ס׳איז צו קלײן אַז סע זאָל זײן קײן שיף. עס נאָר מעסט זיך אױס אײן מעטער לערך אינעם דיאַמעטער.

ספּאָק: נישט גענוג גרױס אַפֿילו פֿאַר אַ ראַטיר־⁠שיפֿל.

קעלסאָ [אױפֿן מאָניטאָר]: גענוג קלײן אַז מ׳קען אים ארײַנברענגען אױפֿן באָרט, מײַן הער, אױב איר װילט מיט עס ריזיקירן.

קירק: צילעװע אָן אױף אים, רב קעלסאָ.

[איבערפֿירורג־צימער]

סקאָט: מאַטעריאַליזירער גרײט, מײַן הער.

קירק: ברענג אים אױפֿן באָרט. אָלט־מאָדישער שיף־רעקאָרדירער װאָס מ׳האָט געקענט אַרױסװאַרפֿן װען עפּעס האָט געסטראַשעט די שיף.

ספּאָק: גלײַכער צעשטערט די שיף אין דעם אָ פֿאַל. גיט נאָר אַ קוק. זיך צעברענט, געשטופּלט.

קירק: לאָמיר האָפֿן אַז זײַנע טאַשמעס זײַנען בשלמותדיק. מיר׳ל אים אַרײַנגעבן דורך רב ספּאָקס קאָמפּיוטער.

סקאָט: יאָ, מײַן הער. ר׳האָט גענומען אַרױסשיקן, מײַן הער.

קירק: בליצט דאָס בריקל! שטעלט אַלע דעקן אױף דער װאַך!

[טורבוליפֿט]

מיטשל: װאַרט נאָר, יאַנקל.

קירק: קומסט אַרײַן אין גוטער פֿאָרעם?

מיטשל: יאָ, נו, איך האָב געמײנט אַז דו ביסט נישט אױפֿן בריקל. קעלסאָס קול האָט געקלונגען אַ ביסל נערװעז. נו, אַ, האָסט געענדיקט די שפּיל?

ספּאָק: ר׳האָט געשפּילט גאָר אומלאָגיש. זײַן קומעדיקער גאַנג האָט געמוזט זײַן דער ראָך.

[קאַפּיטאַן־בריקל]

מיטשל: דו ביסט איבערגעביטן, רב אַלדן.

אַלדן: אָנערקענט, רב מיטשל.

קירק: אָנצינדן מאָניטאָר.

קעלסאָ: מאָניטאָר אָנגעצונדן, מײַן הער. דערנעענטרן זיך דעם ראַנד גאַלאַקסיע, מײַן הער.

קירק: נײטראַליזירן אױסקרים, רב מיטשל. האַלט דאָס אָרט.

מיטשל: אױסקרים נײטראַליזירט, מײַן הער.

קירק: זיך װענדן אַלעמען אין דער שיף.

מיטשל: אינעװײניק אָפֿן.

קירק: דאָס איז דער קאַפּיטאַן װאָס רעדט. דער חפֿץ װאָס מיר האָבן זיך מיט אים געטראָפֿן איז אַ ױהי־רעקאָרדירער פֿון אַ שיף, אַ פּנים אַרױסגעװאָרפֿן פֿון דער חלל־שיף „באַהאַרצט“ מיט צװײ־הונדערט יאָר צוריק.

ספּאָק: די טאַשמעס זײַנען פֿאַרברענט. כ׳פּרוּװ די זיכּרון־בענק.

קירק: מיר האָפֿן זיך אױסצולערנען פֿונעם ⁠רעקאָרדירער װאָס דער „באַהאַרצט“ האָט דאָ געטאָן און װאָס האָט צעשטערט די שיף. מיר װעלן זיך רירן װײַטער אין אונדזער אױספֿאָרשונג װי נאָר מיר װעלן האָבן יענע ענטפֿערס. אַלע דעקן, זײַט גרײט.

מיטשל: אָפּטײלונג־שעפֿן, מײַן הער. איר האָט געװאָלט אַז אַלע זאָל זײַן אױפֿן בריקל אײדער מיר זײַנען אַרױס פֿין דער גאַלאַקסיע. יוחחנזון.

סמיט: דער נאָמען איז סמיט, מײַן הער.

סולו: שטערן־װיסנשאַפֿטן זײַנען גרײט, קאַפּיטאַן.

סקאָט: אינזשענירערײַ־אָפּטײל גרײט, װי תּמיד, קאַפּיטאַן.

פֿײַפֿער: לעבנסװיסנשאַפֿט גרײט, מײַן הער. דאָס איז דאָקטאָר דענער, װאָס האָט זיך אָנגעשלאָסן אין דער שיף אױף דער אַלדעבאַראַנער קאָלאָניע.

דענער: פסיכיאַטיריע, קאַפּיטאַן. מײַן שליחות איז צו שטודירן די רעאַקציע פֿונעם עקיפּאַזש אין נױט־מצבֿים.

ספּאָק: קריג איך עפּעס פֿונעם רעקאָרדירער איצט.

דענער: טאָמער איז געװען דאָרטן אַ נױט־מצבֿ, װאָלט איך זיך פֿאַראינטערעסירן אין װי אַזױ האָט יענער עקיפּאַזש רעאַגירט, אױך.

מיטשל: רעפּליקירן עקספּערימענטן אױפֿן סמך דעם עקיפּאַזש? אײַער בראַנזשע, אַיאָ?

דענער: כ׳האָב געהערט אַז דאָס איז למעשׂה אײַער בראַנזשע, קאָמענדאַנט, כּולל דער רעפּליק.

מיטשל [קעלסאָן]: פֿרירקע־אַפּאַראַט אױף צװײ פֿיס.

ספּאָק: איך שיפֿריר פֿונאַנדער די זיכּרון־בענק. איכ׳ל פּרוּװן אינטערפּאָלירן. די „באַהאַרצט“ האָט זיך געטראָפֿן מיט אַ מאַגנעטישן חלל־שטורעם, און איז אַראָפּגעשװענקט געװאָרן אין דער דאָזיקער ריכטונג.

קירק: די קראַפֿט פֿון די אַלטע שטױס־מאָטאָרן האָט נישט געסטאַרטשעט.

ספּאָק: אַראָפּגעשװענקט פֿאַרבײַ דעם דאָזיקן פּונקט, אַ האַלב ליכטיאָר לערך מחוץ דער גאַלאַקסיע, זײַנען זײ אַװעקגעװאָרפֿן געװאָרן פֿרײַ פֿונעם שטורעם. זיך אױסגעדרײט, ג עלאָזט זיך אין װעג אַרײַן צו דער גאַלאַקסיע דאָ. איך קריג נישט אַלץ. די טאַשמעס זײַנען גאַנץ שװער פֿאַרברענט געװאָרן. ס׳קלינגט זיך װי די שיף האָט געהאַט זיך געטראָפֿן מיט עפּעס אַן אומבאַקאַנטער קראַפֿט. איצטנס, באַפֿעלן, קעגן־באַפֿעלן, איבערעגעחזרטע דרינגעװדיקע בקשות פֿאַר אינפֿאָרמאַציע פֿון די רעקאָרדן פֿונעם שיף־קאָמפּיוטער פֿאַר װאָסער נישט איז בנוגע איח״מ אין בני־אָדם.

קירק: איבערחושימדיקע מערקונג? דאָקטאָר דענער, װי זענט איר מיט איח״מ?

דענער: אין טעסטן װאָס כ׳האָב געהאַלטן, איז מײַן איבערחושימדיקע מערקונג געשאַצט געװאָרן גאַנץ הױך.

קירק: איך פֿרעג טאַקע װאָס איר װײסט מכּוח איח״מ.

דענער: ס׳איז אַ פֿאַקט אַז געװיסע מענטשן קענען דערשפּירן צוקונפֿטלעכע געשעענישן, לײענען די הינטן־זײַט קאַרטלעך, און אַזױ װײַטער, אָבער דאָס איח״מ־יכולת איז תּמיד גאָר באַגרענעצט.

ספּאָק: שטרענגער שאָדן. זיבן עקיפּאַזש־מענשטן טױט. נײן, טאַקע זעקס. אײנער אַ עקיפּאַזש־מענשט איז דאַכט זיך געקומען צו זיך. דאָס איז װען זײ האָבן זיך פֿעראינטערעסירט אין איבערחושימדיקער מערקונג. מער װי סתּם פֿאַראינטערעסירט, כּמעט אױסער זיך װעגן דעם. נײן, דאָס מוז זײַן געװאָרן פֿאַרדרײעט. איך קריג עפּעס מכּוח צעשטערן. איך מוז האָבן דאָס פֿאַלש געהערט. עס האָט געקלונגען װי דער קאַפּיטאַן באַפֿעלט צעשטערן זײַן אײגענע שיף.

קירק: הערות?

פֿײַפֿער: דער אײנציקער פֿאַקט װאָס מיר האָבן אױף זיכער איז אַז די חלל־שיף „באַהאַרצט“ איז צעשטערט געװאָרן.

קירק: דאָס איז מסתּמא די בעסטע טענה לטובֿת ממשיך זײַן די אױספֿאָרשונג. װעלן אַנדערע שיפֿן זיך אַ מאָל אַװעקלאָזן אַהער און זײ װעלן מוזן װיסן מיט װאָס זײ װעלן זיך שאַפֿן. מיר פֿאָרן אַרױס אױס דער גאַלאַקסיע, רב מיטשל. פֿאָרױס, אױסקרים־פֿאַקטאָר אײנס.

ספּאָק: עפּעס אַ קראַפֿטפֿעלד.

מיטשל: מיר האַלטן שױן בײַ קומען גיך אױף אים.

ספּאָק: אָנצינדן סענסאָרשטראַל.

קעלסאָ: סענסאָרשטראַל אָנגעצונדן.

ספּאָק: אָפּנײגערס פֿולע אינטענסיװקײט.

קעלסאָ: אָפּנײגערס פֿולע אינטענסיװקײט.

ספּאָק: אָפּנײגערס זאָגן אַז ס׳איז דאָ עפּעס דאָרטן, סענסאָרן זאָגן אַז נישטאָ. געדיכטקײט נעגאַטיװ. ראַדיאַציע נעגאַטיװ. ענערגיע נעגאַטיװ.

קעלסאָ: װאָס דאָס זאָל נישט זײַן, באַריר מיט צװעלף סעקונדעס אַרום.

קירק: גראַװיטאַציע אױף אױטאָמאַטיש. (קאָנסאָלן רײַסן אױף.) עת־⁠צרה פּאָסטן. אַלע דעקן אױף פֿײַער־אױפֿדערװאַך. נײטראַליזירן קאָנטראָלן. קעלסאָ, שטעל עס אױף האַנטקאָנטראָל. אַבי װאָסער ראַדיאַציע? עפּעס?

ספּאָק: נעגאַטיװ!

קירק: שטורמאַן, נעם אונדז אַרױס פֿון דאַנעט. (דענער װערט צעשלאָגן מיט אַן עלעקרישן אָנלאָד, דערנאָך מיטשל.) שטורמאַן! (קירק נעמט די קאָנטראָלן.) זײַטקראַפֿט! (ספּאָק נעמט אױף זיך די קאָנטראָלן, די „אונטערנעמונג“ פֿאַרקערעװעט זיך שאַרף.) נעמט שאָדן־ראַפּאָרטן.

ספּאָק: שאָדן־קאָנטראָלירונג ראַפּאָרטן, אַלע פּאָסטן!

עקיפּאַזש־מענשט [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: גראַװיטאַציע־קאָנטראָל אַריבער אױף באַטעריעס.

דענער: עפּעס האָט מיך געגעבן אַ זעץ, װי אַן עלעקרישן אָלנאָד.

פֿײַפֿער: ער לעבט. זעט אױס לײַדן שאָק.

עקיפּאַזש־מענשט [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: אינזשענירערײַ־דעק דרײַ, קענט איר געבן שאָדן־ראַפּאָרט?

עקיפּאַזש־מענשט 2 [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: סענסאָרשטראַלן. פֿולע קראַפֿט אױף די אָפּנײגערס.

ספּאָק: הױפּט־מאָטאָרס זײַנען אױס, מײַן הער. מיר זײַנען אױף עת־צרה קראַפֿט־עלעמענטן. אַבֿדות, נײַן טױטע.

עקיפּאַזש־מענשט [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: גראַװיטאַטיע איז אַנידער אױף פּונקט אַכט.

עקיפּאַזש־מענשט 2 [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: אַלע דעקן, דאָס איז ⁠בריקל־אינזשענירערײַ. מחמת עת־צרה צושטאַנדן.

קירק: גערי, גערי, ביסטו געזונט?

מיטשל: איך בין אַ ביסל שװאַך פֿאַר עפּעס אַ סיבה, יאַנקעל, אָבער איך פֿיל זיך געזונט איצטנס. (עפֿנט אױגן, זײ גליִען.)

קאַפּינאַנס שיפֿזשורנאַל, שטערן־דאַטע טױזענט דרײַהונדערט צװעלף פּונקט נײַן. מצבֿ פֿון דער שיף: אױפֿן װעג צוריק אױף שטױס־קראַפֿט אַלײן. די הױפּט־מאָטאָרן זיך צעברענט. דאָס יכולת פֿון חלל־אױסקרים פֿון דער שיף איז אױס. גרונטבאַזעס װאָס זײַנען געװען נאָר עטלעכע טעג אַװעק זײַנען אַצינד יאָרן אין דער װײַטנס. אונדזער װיכטיקסטע פֿראַגע איצט איז: װאָס האָט צעשטערט די „באַהאַרצט“? זײ האָבן איבערגעלעבט דעם באַריער, פּונקט װי האָבן אױך מיר. װאָס איז זײ געשען נאָך דעם?

[⁠בריקל]

פּאַלמעס־ראַפּאָרט, מײַן הער. יעדער פֿאַל האָט באַװיזן שאָדן צום נערװנקרײַז פֿונעם קערפּער. אַ שטח אינעם מוח איז צעברענט געװאָרן.

קירק: און איר, צי פֿילסטו זיך געזונט?

דענער: יאָ. מיטשל אױך, אַחוץ די אױגן. מיר פּרוּװן געפֿינען אַ טעם פֿאַר דעם איצט, און פֿאַרװאָס, פֿונעם גאַנצן עקיפּאַזש, זײַנען נאָר געװיסע מענטשן אָנגערירט.

ספּאָק: איך מײן אַז מיר האָבן געפֿונען יענעם ענטפֿער, דאָקטאָר.

קירק: דו האָסט דערמאָנט אַז טעסטן באַװײַזן אַז דו האָסט אַ הױכע מדרגה איבערחושימדיקע מערקונג. אַזױ אױך די רעקאָרדן פֿון די אַנדערע. גערי מיטשל האָט דעם העכסטן איח״מ־אָפּשאַץ פֿון אַלעמען.

דענער: טאָמער לײגט איר פֿאָר אַז ס׳איז דאָ עפּעס סכּנהדיקס

ספּאָק: אײדער די „באַהאַרצט“ איז צעשטערעט געװאָרן, האָט דער קאַפּיטאַן פּאַנישערהײט געזוכט איח״מ־אינפֿאָרמאַציע װעגן זײַן עקיפּאַזש.

דענער: איח״מערס זײַנען בלױז מענטשן מיט בליצן אַרײַנבליק.

ספּאָק: צי זײַנען אױך נישט אַזעלכע װאָס װײַזן זיך אױס זען דורך סאָלידע חפֿצים, פֿאַרשאַפֿן אַז פֿײַערן זאָלן זיך ספּאָנטאַנערהײט אָנצינדן?

דענער: ס׳איז נישטאָ אין דעם װאָס קען בכלל מאַכן אַ מענטשן סכּנהדיק.

ספּאָק: דאָקטאָר דענער רעדט װעגן נאָרמאַלען איח״מ־כּוח.

דענער: אפֿשר װײסטו פֿון נאָך אַ סאָרט?

קירק: צי װײסן מיר אװף זיכער, דאָקטאָר, אַז ס׳איז נישטאָ קײן אַנדער סאָרט?

[שיף־אַמבולאַטאָריע]

מיטשל (אָן אַרומקוקן) שלום־עליכם, יאַנקעל. הײ, זעסט אױס פֿאַרדאגהט.

קירק: כ׳האָב געדאגהט װעגן דיר פֿון זינט יענער נאַכט אױף דענעב ד׳.

מיטשל: יאָ, זי איז געװען אַ באָמבע, יענע. װײַט נישט אַזױ פֿול נאָכװײענישן דאָס אָ מאָל, אַחוץ די אױגן. עפּעס גלאָצן זײ צוריק אױף מיר װען איך גאָל זיך.

קירק: צי פֿילסטו זיך בכלל אַנדערש?

מיטשל: נו, אַזױ צו זאָגן, פֿיל איך בעסער װי איך האָב אַ מאָל געפֿילט אין מײַן לעבן. לעולם דאַכט זיך װי ס׳האָט אױף מיר געװירקט עפּעס גוטס.

קירק: װי אַזױ?

מיטשל: נו, איך באַקום אַ געלעגנהײט דורכלײענען אַ ביסל פֿון יענע לאָמדישע זאַכן װאָס דו האָסט זײ ליב. הײ, יאַט, איך געדענק דיך יעמאָלט אין דער אַקאַדעמיע. אַ באַרג ביכער מיט פֿיס. דאָס ערשטע װאָס כ׳האָב אַ מאָל געהערט פֿון אַן אײבעריאָרלער איז געװען, „היט זיך פֿון לײטענאַנט קירק. אין זײַן קלאַס, טראַכט מען אָדער מע פֿאַלט.“

קירק: איך בין נישט געװען אַזױ שלעכט, אַ נו?

מיטשל: אױב איך האָב נישט געצילעװעט יענץ קלײן בלאָנד לאַבאָראַטאָריע־טעכניקערינקל אױף דיר

קירק: דו װאָס-זשע? דו האָט דאָס געפּלאַנעװעט?

מיטשל: נו, דו האָסט געװאָלט אַז איך זאָל זיך באַטראַכטן, נײן? איך האָב אױסגעמאָלט איר גאַנעצע קאַמפּאַניע פֿאַר איר.

קירק: איך האָב דאָך כּמעט חתונה געהאַט פֿאַר איר!

מיטשל: ס׳איז בעסער דיר זײַן מיר גוט. איך באַקום נאָך בעסערע אידעעס דאָ.

קירק: (גיט אַ קוק אױפֿן מאָניטאָר) דו? שפּינאָזע?

מיטשל: נאָך דעם װאָס מע געװױנט זיך צו צו אים, איז ער אָבער גאַנץ פּשוט. קינדיש, כּמעט. איך בין נישט מסכּים מיט אים בכלל.

קירק: טאָ זאָג־זשע.

מיטשל: הײ, איך פּרוּװ אײַך זאָגן אַז איך פֿיל זיך װי געשמירט. װען גײ איך צוריק אױף דיזשור?

קירק: איכ׳ל בעטן בײַ דאָקטאָר דענערן אַז זי זאָל האַלטן אַן אױג אױף דיר.

מיטשל: מיט אַזש אַ הונדערט װײַבער אױפֿן באָרט, קענסטו טאָן בעסער װי דעם, חבֿר קאַפּיטאַן.

קירק: האַלט דאָס פֿאַר אַ פֿאַרמעסט.

מיטשל: דאָס זעט נישט אױס ממש פֿרײַנטלעך. (מאָדנע קול) צי האָב איך נישט געזאָגט אַז דו דאַרפֿסט זײַן (נאָרמאַלערהײט) מיר גוט?

[בריקל]

ספּאָק: ער לײענט נאָך גיכער אַצינד װי פֿאַר אַ פּאָר רגעים צוריק. צי איז יענער גערי מיטשל, ער װאָס איר האָט אַ מאָל געקענט?

קירק: שטעל אַװעק אַ מעת־⁠לעת־װאַך אױף דער אַמבולאַטאָריע. גאַנצטע מעגלעכע גאַמע גוף־⁠באַטראַכטונגען און טעסטן.

[שיף־אַמבולאַטאָריע]

פֿײַפֿער: קפֿריסינדיק, קפֿריסינדיק. כ׳האָב קײן מאָל נישט געהאַט אַ פּאַציענט װי דיך, גערי. אַפֿילו די געזונטסטע האָבן בדרך־כּלל עפּעס שלעכטס אין אײנער אַן אָפּמעסטונג.

דענער: איך װײס אַז איר האָט מיר נישט באַזונדערש ליב, רב מיטשל, אָבער היות ומען האָט מיר דאָ אַװעקגעשטעלט, צי קענען מיר זיך טאַקע געבן אַן עצה?

מיטשל: כ׳האָב גאָרנישט אַקעגן אײַך, דאָקטאָר.

דענער: און נישט אַקעגן דעם פֿרירקע־אַפּאַראַט אױף צווײ פֿיס?

מיטשל: נו, איך, זײַט מיך מוחל װעגן דעם.

דענער: פֿאַכװײַבער זײַנען זיך נוטה איבערקאָמפּענסירן. איצט, לאָמיר דיך אַרומרעדן. װי פֿילסטו זיך?

מיטשל: װײסטו, יעטװידער, יעטװידער זעט אױס פֿערזאָרגט אַז כ׳האָב עפּעס אַ סאָרט פֿיבער אָדער װאָס זאָל נישט זײַן. מסתּמא טאָמער װאָלטן מיר געקענט איבערבײַטן די אָ ציפֿערבלעטער (שיסט ער זײ אַרױף). איצטער, צוריק צו נאָרמאָל, מײן איך.

דענער: װי האָסטו דאָס אױפֿגעטאָן?

מיטשל: איך בין נישט זיכער, איך, איך האָב בלױז געקלערט פֿון פֿאַרשאַפֿן אַז דאָס זאָל געשען, און עס איז טאַקע געשען. ס׳איז, הע, מ הע, גיב אַ קוק, דאָקטאָר. (די אינדיקאַטאָרס טוען אַ פֿאַל, מיטשל ברעכט זיך אײַן)

דענער: האַלט דאָס אָפּ! האַלט דאָס אָפּ! דו ביסט געװען טױט כּמעט צװײ און צװאַנציק סעקונדעס. סע זײַנען געװען נישט קײן אָפּמעסטונגען בכלל.

מיטשל: יאָ. אָװאַ, דו, דו װײסט, דאָקטאָר, סע זײַנען געװען אױך אַנדערע זאַכן, װי דורכלײנען אַ העלפֿט פֿון דער שיף־ביבליאָטעק אין קױם אַ טאָג. יאָ. װאָס פּאַסירט מיט מיר?

דענער: צי געדענקסטו אַלץ װאָס דו לײענסט אַזױ גיך?

מיטשל: יאָ.

דענער: אױף װאָסער טאַשמע זאָל נישט זײַן?

מישל: אַװדאי, יאָ.

דענער: פּרוּװ אָט די.

מיטשל: יאָ.

דענער: זײַט דרײַ הונדערט זיבן און אַכטציק.

מיטשל: מײַן ליבע האָט פֿליגלען. שלאַנקע, באַפֿעדערטע זאַכן, מיט גראַציע אין אױפֿגעשװעבטן אױסבײג און פֿאַרשמעלערטן שפּיץ. סאָלאָװײ־װײַב, אָפּגעשריבן פֿון פּינחס טאַרבאָלדען אױפֿן קאַנאָפּוס־פּלאַנעט יעמאָלט אין נײַנצן הונדערט זעקס און נײַנציק. ס׳איז טשיקאַװע אַז איר האָט יענץ אױסגעקליבן, דאָקטאָר.

דענער: הלמאַי?

מיטשל: ס׳איז אײנע פֿון די לײַדנשאַפֿטלעכסטע סאָנאַטעס פֿון יענע פּאָר יאָרהונדערטער. װי פֿילסטו זיך, דאָקטאָר?

דענער: װאָס?

מיטשל: װי פֿילסטו זיך?

דענער: כ׳בין בלױז געפֿאַלן, גאָרנישט איז נישט געשען.

מיטשל: נײן? צי ביסטו זיכער? ביסטו זיכער?

קלעסאָ: הע, איך בין אױף מײַן קאַװע־הפֿסקה. איך האָב באַשטימט דיר טאָן אַ קוק נאָך.

מיטשל: יאָ, ס’איז גוט, לי, קום־זשע אַרײַן. לאָז נישט דאָס ליכט אין מײַנע אױגן דיך רופּען, נאַשבראַט. ס׳איז אַלץ פֿאַר אונדזער דאָקטאָרקע דער קראַסאַװיצע דאָ.

קעלסאָ: יאָ, פֿאַרשטײט זיך.

מיטשל: נו, הע, נו, װי גײט׳ס מיט די רעמאָנטן?

קעלסאָ: מילא, זײַנען די הױפּטמאָטאָרן קאַליע סײַדן מיר קענען געפֿינען עפּעס אַן אופֿן זײ באַכּוחן אױף ס׳נײַ.

מיטשל: װאָלט זײַן דיר בעסער קאָנטראָלירן די שטױס־פּעקעלעך אױפֿן רעכטן באָרט. יענע שפּיצן האָבן זיך שיִער נישט צעפֿאַלן אין בלײַ.

קעלסאָ: אָ, יאָ, אַװדאי, מיטש.

מישטל: איך חכמה זיך נישט, לי! אַקטיװירסטו יענע פּעקעלעך, און דו װעסט אױפֿרײַסן דעם גאַנצן שטױס־דעק.

קלעסאָ: איך׳ל, הע. איך׳ל אָפּגעבן זיך מיט דעם באַלד. איך האָב נאָר געװאָלט אַרײַנשמעקן און זיך פֿאַרזיכערן אַז ס׳איז אין אָרדנונג בײַ דיר. מע׳ט זיך שפּעטער זען. (גײט אַװעק).

מיטשל: ר׳איז אַ שמױגער. אַ שמױגער. ר׳האָט געזען יענע שפּיצן און ער האָט נישט באַמערקט זײער מצבֿ.

דענער: װי װײסטו?

מיטשל: דאָס בילד פֿון װאָס ער האָט געזען איז נאָך פֿאַרבליבן איז זײַן שׂכל.

[אײַנזאָגונג־צימער]

קעלסאָ: נו, ס׳האָט זיך נישט געלײגט אױפֿן שׂכל אַז ער זאָל װיסן, אָבער פֿאַרשטײט זיך, האָב איך קאָנטראָלירט דעם שטראָמקרײַז סײַ װי. איך װײס נישט װי אַזױ, אָבער ער איז געװען גערעכט. דער שפּיץ איז פֿערבערנט פּונקט װי ר׳האָט עס באַשריבן.

דענער: זײַט מיר מוחל אַז איך האָב פֿאַרשפּעטיקט. איך בין געװאָרן אַזױ פֿאַראינטערעסירט אין נאָכקוקן גערין, רב מיטשלען.

ספּאָק: אונדזער נושׂא איז נישט גערי מיטשל. אונדזער זאָרג איז גלײַכער אין װאָס מוטירט ער זיך.

ד ענער: איך װײס אַז יענע װאָס שטאַמען פֿון אײַער פּלאַנעט טאָרן נישט האָבן געפֿילן װי טוען מיר, רב ספּאָק, אָבער רעדן אַזױ װעגן אַ מענטשן, לעבן װעמען האָט איר שױן יאָרן געאַרבעט, איז ערגער װי…

קירק: דאָס איז גענוג, דאָקטאָר.

דענער: איך מײן אַז נישט. איך פֿאַרשטײ אײַך װײניקער פֿון אַלעמען. גערי האָט מיר געזאָגט אַז איר האָט געװען גוטע־ברידער פֿון זינט ער איז צוגעשטאַנען אינעם דינסט; אַז איר האָט געבעטן טאַקע אַז ער זאָל זײַן אױפֿן באָרט פֿאַר אײַער ערשטער קאָמאַנדע.

קירק: עס איז מײַן חיובֿ, צי אײַנגענעם צי אומאײַנגענעם, זיך צוצוהערן צו די ראַפּאָרטן, אָבזערװאַציעס, אַפֿילו השערות, אױף װאָסער נישט איז טעמע װאָס קען אָנרירן די זיכערהײט פֿון אָט דער שיף, און ס׳איז מײַן װיסנשאַפֿט־אָפֿיצירס חיובֿ צו פֿאַרזאָרגן אַז מע זאָל מיר צושטעלן דאָס. זײַ ממשיף און באַריכטעװע, רב ספּאָק.

ספּאָק: צי האָסטו באַמערקט ראַיות פֿון כּוחות װאָס זײַנען מחוץ־⁠לדרך־⁠הטבֿע?

דענער: ער קען געװעלטיקן איבער געװיסע אָטאָנאָמישע רעפֿלעקסן. ער לײענט גאָר גיך, האַלט בײַ זיך מער אײדער װאָס ס׳רובֿ פֿון אונדז קערן האַלטן פֿאַר געװײנטלעך.

קירק: רב סקאָט, װאָלסטו איבערחזרן װאָס דו האָסט נאָר װאָס אונדז געזאָגט.

סקאָט: מיט אַ שעה צוריק לערך, האָבן די בריקל־קאָנטראָלן אָנגעהױבן װערן משוגע. הײבערס זיך אַריבערפֿירנדיק אַלײן, קנעפּלעך זיך אַלײן קװעטשנדיק, מכשיר־מעסטונגען זיך פֿאַרבײַטנדיק.

ספּאָק: און אױף מײַן מאָניטאָר־עקראַן האָב איך געקענט זען מיטשלען שמײכלען יעדעס מאָל װאָס דאָס איז געשען, װי די דאָזיקע שיף און עקיפּאַזש זײַנען געװען כּמעט שפּילכלעך פֿאַר זײַן צײַטפֿאַרברענג.

קירק: צי זײַנען זײ גערעכט, דאָקטאָר? צי האָט ער באַװיזן פֿעיִקײטן פֿון אַזאַ פֿאַרנעם?

דענער: כ׳האָב געזען אַ פּאָר אַזעלכע אָנװײַזן.

קירק: און האָסט דאָס נישט געהאַלטן פֿאַר כּדאַי צו דערמאָנען?

דענער: קײנער איז באַשעדיקט געװאָרן, נײן? צי פֿאַרשטײט איר נישט? אַ מוטירטער אײבערשטער מענטש קען אױך זײַן אַ װוּנדערבאַרע זאַך. דער פֿירגײער פֿון אַ נײַער און בעסערן סאָרט בן־אָדם.

קירק: רב סולו.

סולו: טאָמער װילט איר די מאַטעמאַטיק פֿון דעם, פֿאַרגרעסערט זיך מיטשלס פֿעיִקײט כּפֿל־⁠כּפֿלימדיק. דאָס הײסט, איז עס װי האָבן אַ גראָשן, פֿאַרטאָפּלנדיק אים יעדן טאָג. אין אַ חודש אַרום, װעט מען זײַן אַ מיליאָנער.

ספּאָק: אין װעניקערער צײַט פֿאַר דעם, װעט ער געהאַט דערגרײכט כּוחות װאָס מיר קענען נישט פֿאַרשטײן און קענען זיך נישט מיט זײ ספּראַװען. בקרובֿ װעלן מיר זײַן נישט נאָר אים אומנוציק, אלא װאָס דען לעולם אַ צוטשעפּעניש.

קירק: װעט זײַן נישט קײן דיסקוסיע פֿון דעם מיטן עקיפּאַזש. אַ דאַנק. (אַלע אַנדערע לאָזן איבער)

ספּאָק: מיר׳ן קײן מאָל נישט דערגרײכן די ערד־באַזע מיט אים אױפֿן באָרט, יאַנקעל. דו האָסט געהערט די מאַטעמאַטיק פֿון דעם. אין אַ חודש אַרום װעט ער האָבן װיפֿיל בשותּפֿות מיט אונדז װי מיר װאָלטן האָבן מיט אַ שיף פֿו מיט װײַסע מײַז.

קירק: איך דאַרף אַ רעקאָמענדאַציע, ספּאָק, נישט קײן אומקלאָרע װאָרנונגען.

ספּאָק: רעקאָמענדאַציע אײנס. ס׳איז פֿאַראַן אַ פּלאַנעט אַ פּאָר ליכטטעג פֿון דאַנעט. דעלטאַ װעגאַ. ער האָט אַ סטאַנציע  פֿאַר ליטיום־שפּאַלטן. מיר קערן זײַן מסוגל אַדאַפּטירן אַ פּאָר פֿון אירע כּוח־פּעקלעך צו אונדזערע מאָטאָרן.

קירק: און אױב מיר קענען נישט? מיר װעלן װערן פֿאַרגרוזנעט אין אָרביט דאָרטן. מיר האָבן נישט גענוג כּוח זיך צוריקצושיסן.

ספּאָק: ס׳איז דער אײנציקער מעגלעכער אופֿן אַראָפּנעמען מיטשלן פֿון דער שיף.

קירק: אױב דו מײנסט איבערצולאָזן מיטשלן דאָרטן, װעל איך דאָס נישט טאָן. די אָ סטאַנציע איז אין גאַנצן אױטאָמאַטירט. ס׳איז נישטאָ קײן נשמה אױפֿן גאַנצן פּלאַנעט. אַפֿילו אַרץ־שיפֿן קומען צו נאָר אײן מאָל אין צװאַנציק יאָר.

ספּאָק: אױב אַזױ, האָט איר אײן אַנדער ברירה. דערהרעגענען מיטשלען כּל־עוד איר נאָך קענט.

קירק: לאָז שױן אָפּ.

ספּאָק: ס׳איז אײַער אײנציקע אַנדערע ברירה, אָננעמענדיק אַז איר װעט זי אױסקלײַבן בשעת איר נאָך האָט צײַט.

קירק: צי װילסטו פּרוּװן נאָר אַ רגע זיך צו פֿילן? כאָטשבע זײַ זיך נוהג װי דו האָסט אַ האַרצן. מיר רעדן אַרום גערין.

ספּאָק: דער קאַפּיטאַן פֿון דער „באַהאַרצט“ האָט מסתּמא זיך געפֿילט אַזױ, און ער האָט אָפּגעװאַרט צו לאַנג פֿאַר גומר זײַן. איך האַלט אַז מיר בײדע האָבן דאָס געטראָפֿן.

קירק: שטלעט די טראַיעקטאָריע אין דעלטאַ װעגאַ.

שטערן־דאַטע טױזנט דרײַ הונדערט דרײַצן פּונקט אײנס. מיר דערנעענטערן זיך צו דעלטאַ װעגאַ. טראַיעקטאָריע געשלעלט פֿאַר אַ סטאַנדאַדן אָרביט. דער אָ פּלאָנעט, אין גאַנצן אומבאַװױנט, איז אַ ביסל קלענער װי ערד. פֿאַרװיסט, אָבער רײַך אין קריסטאַל און מינעראַלן. קעלסאָס עובֿדא, זיך אַראָפּטראָנספּאָרטירן מיט אַ רעמאָנט־פּאַרטיע, פּרוּװן רעגענערירן די הױפּטמאָטאָרן, ראַטעװען די שיף. אונדזער עובֿדא, אַראָפּטראַנספּאָרטירן אַ מענטשן װאָס איך האָב געקענט שױן פֿופֿצן יאָר, און, טאָמער איז אונדז געראָטן, אים דאָרטן אױסזעצן.

[אַמבולאַטאָריע]

מיטשל: סע דאַרשט מיר. (טעפּל גליטשט זיך אונטער קראַן, װערט אָנגעפֿילט, דערנאָך פֿליט דורך דער לופֿטן אין זײַן האַנט.) ס׳איז װי אַ מענטש װאָס איז געװען בלינד דאָס גאַנץ לעבן, פּלוצעם געגעבן חוש־ראיה. אַ מאָל פֿיל איך זיך אַז ס׳איז גאָרנישט װאָס אין קען נישט טאָן, מיט דער צײַט. עטלעכע לײַט האַלטן אַז דאָס מאַכט מיך אַ מאָנסטער, אַ נײן, יאַנקל?

קירק: צי לײענסטו אַלע אונדזערע געדאַנק⁠ען, גערי?

מיטשל: איך דערשפּיר בעיקר זאָרג אין דיר, יאַנקל. זיכערהײט פֿון דײַן שיף.

קירק: װאָס װאָלטסטו טאָן אין מײַן אָרט?

מיטשל: מסתּמא פּונקט װאָס רב ספּאָק קלערט איבער איצטנס. דערהרגענען מיך כּל־עוד דו נאָך קענסט.

(ער גיט אַ שאָק קירקן און ספּאָקן מיט עלעקטרישע בליצן.)

דענער: הער אױף, גערי!

מיטשל: איך װײס אױך אַז מיר אָרביטירן אַרום דעלטאַ װעגאַ, יאַנקל. איך קען נישט דיך לאָזן מיך אַראָפּצװוּנגען אַהין. אפֿשר װיל איך נישט פֿאַרלאָזן די אָ שיף, נאָך נישט. איך קען װעלן נאָך אַן אַנדער אָרט. איך בין נאָך נישט זיכער פּונקט װאָס פֿאַר אַ װעלט איך קען ניצן.

דענער: ניצן?

מיטשל: איך פֿאַרשטײ נאָך נישט דאָס אַלץ, אָבער װען איך האַלט אין אײן װאַקסן, זיך פֿאַרשטאַרקערן, נו, די זאַכן װאָס איך װאָלט געקענט אױפֿטאָן, װי, װי אפֿשר אַ גאָט װאָלט געקענט אױפֿטאָן. (קירק לײגט אים אַװעק)

קירק: איך װיל אַז ער זאָל ליגן אַ װײַלע אין חלשות. (דענער גיט אים אײַן אַ באַרויִק־⁠מיטל)

[טראַנספּאָרטירער־צימער]

מיטשל: נאַראַנים! בקרובֿ װעל איך אײַך צעקװעטשן װי אומפֿלײט. (פֿײַפֿער נאָך אַ מאָל גיט אים אײַן אַ באַרויִק־⁠מיטל און לײגט אים אין חלשות)

קירק: באַכּוחן.

[פּלאַנעט־אײבערפֿלאַך]

קירק: צי קענסטו דאָס טאָן, לי?

קעלסאָ: אפֿשר, טאָמער קענען מיר פֿאַרבײַגײן די ברענװאַרג־זאַסיקעס אָן זיך אױפֿרײַסן.

קירק: נעם אים.

דענער: ס׳איז נישטאָ קײן נשמה אױף דעם אָ פּלאַנעט אַחוץ אונדז?

קירק: קײנער אַחוץ אונדז הינדלעך, דאָקטאָר.

[דעלטאַ װעגאַ שליטה־צימער]

אַלדן: איך מײן אַז מיר האָבן אָפּגעפֿאַרטיקט דעם צװײ הונדערט דרײַ ריש, לי.

קעלסאָ: גוט, אַלדן. טראַנספּאָרטיר עס אַרױף מיט דיר, נו?

אַלדן: גוט.

קירק: די ברענװאַרג־זאַסיקעס, לי. קען מען זײ דעטאָנירן פֿון דעם אָ אָרט?

קעלסאָ: אַן אױפֿרײַס־אױסשליסער? דאַכט זיך מיר אַז איך קען עפּעס פֿאַרדראָטעװען פּונקט דאָרטן.

קירק: טו דאָס.

ספּאָק: ער קומט צו זיך.

[דעלטאָ װעגאַ תּפֿיסה]

קירק: דאָקטאָר פֿײַפֿער, אין װיל נאָר אײן מעדאָפֿיציר מיט אַ מאָל דאָ. דער אַנדערער װעט האַלטן אַן אױג אױף אים אױפֿן דיספּענסער־עקראַן.

דענער: מיר װאָלט העלטער בלײַבן איצט, פּרוּװן רעדן צו אים.

מיטשל: מײַן חבֿר יעקבֿ קירק, געדענקסטו יענע נאָגער־זאַכן אױף דימאָרוס? די פֿאַרסמטע שפּיזלעך װאָס זײ האָבן געװאָרפֿן? איך האָב גענומען אײנס װאָס איז באַשערט געװאָרן פֿאַר דיר.

קירק: און ביסט כּמעט געשטאָרבן. איך געדענק.

מיטשל: נו, פֿאַרװאָס זאָלסטו האָבן מורא פֿאַר מיר איצטער?

קירק: דו האָסט אױסגעפּרוּװט דײַן יכולת איבערנעמען די „אונטערנעמונג“. אינעם טראַנספּאָרטירער־צימער, האָסטו געזאָגט עפּעס אַז מיר זעען אױס װי אינסעקטן אין פֿערגלײַך, אונדז צעקװעטשן טאָמער זאָלן מיר װערן אַ מיכשול.

מיטשל: איך בין געװען בשעתּו פֿאַרטױבט.

קירק: יאָ. אינעם שיף־אַמבולאַטאָריע, האָסטו געזאָגט אַז טאָמער װאָלטסו געװען אין מײַן אָרט, װאָלטסטו דערהרגענען אַ מוטאַנט װי דיך אַלײן.

מיטשל: נו, הלמאי דערהרגענסטו מיך נישט? רב ספּאָק איז גערעכט און דו ביסט אַ טיפּש אױב דו קענסט דאָס נישט זען.

דענער: דו האָסט דאָס נישט אין דעה, גערי.

מישטל: דער מענטש קען נישט איבערלעבן אױב אַ שטאַם פֿון אמתדיקע איח״מס זאָל געבױרן װערן. מיט דער צײַט װעסטו דאָס פֿאַרשטײן. (פּרװוּט אױס דאָס כּוח־פֿעלד.)

קירק: גערי. גערי, טו עס נישט!

מיטשל: יאַנקל.

קירק: די אױגן זײַנען צוריק געװאָרן נאָרמאַל.

ספּאָק: קעמפֿן אַקעגן דעם כּוח־פֿעלד האָט פֿאַרניצט זײַן שטאַרקײט, פֿאַר אַ רגע כאָטשבע. מען װאָלט געקענט אים באַהאַנדלען איצטנס.

מיטשל: איך׳ל נאָר האַלטן אין װערן שטאַרקער. דו װײסט דאָס, אַ נײן?

[בריקל]

סקאָט (אַײַנגעשטעלט אַ נײַעם פּאַנעל אין אַ בריקל־סטאַנציע) סע פּאַסט װי אַ הענטשקע, קאַפּיטאַן.

[דעלטאַ װעגאַ שליטה־צימער]

סקאָט [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: אָ, צי האָט רב ספּאָק באַקומען דעם פֿאַזערביקס װאָס מיר האָבן אַראָפּגעשיקט?

קירק: איך האָב נישט באַפֿױלן אַבי װאָסער (ספּאָק קומט אַרײַן מיטן ביקס). אַפֿירמאַטיװ. לאַנדונג־פּאַרטיע אױס.

ספּאָק: ער האָס נאָך אַ מאָט געפּרוּװט אַדורכגײן דאָס כּוח־פֿעלד נאָך אַ מאָל. זײַנע אױגן האָבן זיך צוריקגעקערט גיכער. ער איז נישט געװאָרן אַזױ שװאַך.

קירק: דאָקטאָר דענער האַלט אַז ער איז נישט אַזױ מסוכּן. װי אַזױ ביסטו גערעכט בשעת אַן אױסגעשולטע פּסיכיאַטערשע איז זיך טועה?

ספּאָק: װאָרום זי געפֿילט. איך נישט. אַלץ װאָס איך װײס איז די לאָגיק. לױט מײַן מײנונג װעט זײַן אונדז אַ מזל טאָמער קענען מיר רעמאָנטירן די אָ שיף און אַנטלױפֿן גענוג גיך.

קעלסאָ: גלײַך צו די כּוח־זאַסיקעס. פֿון דאָ קען מען אױפֿרײַסן דעם גאַנצן טאָל.

קירק: אױב מיטשל אַנטלױפֿט, אױף דײַן פֿרײַער האַנט, לי, אױב זיצנדיק דאָ, אױב דו מײנסט אַז דו ביסט דער לעצטער שאַנס, װיל איך אַז דו זאָלסט געבן אַ קלאַפּ יענץ קנעפּל.

קאַפּיטאַנס שיפֿזשורנאַל, שטערן דאַטע טױזנט דרײַ הונדערט דרײַצן פּונקט דרײַ. נאָטירן שבֿחים אױף לײטענאַנט קעלסאָן און דעם אינזשענירערײַ־עקיפּאַזש. אין אָרביט איבער אונדז, זײַנען די מאָטאָרן פֿון דער „אונטערנעמונג“ כּמעט אין גאַנצן רעגענערירט. די רעשט פֿון דער לאַנדונג־פּאַרטיע װערט טראַנספּאָרטירט צוריק. מישטל, װאָס ער איז נישט געװאָרן, האַלט אין אײן זיך פֿאַרבײַטן, װערן שטאַרקער יעדע מינוט.

[דעלטאַ װעגאַ תּפֿיסה]

דענער: ער איז געװען אָט אַזױ שױן שעהן לאַנג.

קירק: ברענג דאָקטאָר פֿײַפֿערן צו טרעפֿן אונדז אינעם שליטה־צימער מיט קעלסאָן. מיר׳ן זיך אַרױפֿטראַנספּאָרטירן צוזאַמען.

ספּאָק: אױב ער זאָל אונדז פֿרוּװן פֿאַרהאַלטן.

קירק: קעלסאָ װעט זײַן בײַ דעם צעשטער־קנעפּל ביז דער לענצטער מינוט. איך האַלט אַז ער װײסט דאָס.

דענער: איך בלײַב דאָ מיט אים.

[דעלטאַ װעגאַ שליטה־צימער]

קעלסאָ:

אַלץ אין אָרדענונג מיט שפּאַלטונג־קאַמער דרײַ. די סטאַנציע זעט אױס אַרבעטן װי געשמירט.

סקאָט [מחוץ פֿילמיר־⁠אַפּאַראַט]: דו ביסט אַ כּישרונדיקער גנבֿ, קעלסאָ. אַלץ װאָס דו האָט אַרױפֿגעשיקט זעט אױס װי עס פּאַסירן זיך אַרײַן.

קעלסאָ: איך שטאָלציר עפּעס אין דער אַרבעט װאָס מיר האָבן געטאָן. מיר׳ן זײַן גרײט זיך אַרױפֿצוטראַנספּאָרטירן (אַ קאַנאַט מאַכט אַ פּעטליע אַרום זײַן האַלדז פֿון הינטן און אים דערװאַרגט)

[דעלטאַ װעגאַ תּפֿיסה]

קירק: דו פֿאָרסט אַװעק מיט דער שיף, דאָקטאָר.

דענער: ער איז נישט קײן רשע.

קירט: אין האָב דיר אָפּגעגעבן אַ באַפֿעל, דאָקט אָר.

מיטשל: דו האָסט געדאַרפֿט מיר דערהרגענען בעת דו האָסט נאָך געקענט, יעקבֿ. קאָמאַנדשאַפֿט און מיטגעפֿיל איז אַ נאַרס געמיש. (גיט קירק און ספּאָקן אַ בליצזעץ איז פֿאָכעט אַװעק דאָס כּוח־פֿעלד. ער פֿירט דענערן אין זײַן קאַמער און מיר זעען אינעם שפּיגל אַז אירע אױגן זײַנען איצט װי זײַנע)

פֿײַפֿער: עס האָט מיר אױך געגעבן אַ קלאַפּ, װאָס עס האָט געזאָלט נישט געװען. קעלסאָ איז טױט, דערװאָרגן. כאָטש לעבט ספּאָק נאָך.

קירק: דאָקטאָר דענער?

פֿײַפֿער: זי איז געגאַנגען מיט מיטשלען.

קירק: גיב אים נישט קײן פּיל ביז איך בין שױן אַװעק. ס׳איז מײַן שולד אַז מיטשל האָט אױפֿגעטאָן אױף אַזױ פֿיל װי ער האָט געהאָט. האָסט געזען זײער ריכטונג?

פֿײַפֿער: יאָ, ס׳איז געװען אַ ביסל פֿרימאָרגנדיק ליכט. זײ האָבן זיך אַװעקגעלאָזט דורכן טאָל, אױף לינקס פֿון די פֿאַרשפּיצטע שפּיצן. ס׳זײַנען דאָ פֿלאַכלענדער װײַטער.

קירק: װען ספּאָק קומט צו זיך, װעסטו בײדע זיך באַלד אַרױפֿטראַנספּאָרטירן צו דער „אונטערנעמונג“.

פֿײַפֿער: אָבער קאַפּיטאַן

קירק: אַז איר װעט נישט געהאַט געקראָגן שום סימן פֿון מיר אין צװעלף שעה אַרום, װעט איר לאָזן זיך אין װעג אױף מאַקסילאַמן אױסקרים אין דער נאָנעסטער ערד־באַזע מיט מײַן רעקאָמענדאַציע אַז מען זאָל אױסשטעלן אָט דעם גאַנצן פּלאַנעט אױף אַ טױטברענגיקער קאָנצענטראַציע נײטראָן־באַשטראַלונג. נישט קײן פּראָטעסט אױף דעם, מאַרק. דאָס איז אַ באַפֿעל.

[פּלאַנעט־אױבנאױף]

דענער: ס׳װאָלט באַדאַרפֿן כּמעט אַ נס איבערצולעבן דאָ.

מיטשל: איז איך װעל מאַכן אײנעם אַ נס. דערזע! (באַשאַפֿט אַן אָאַז מיט בלומען און אַ קװעלכל) דו װעסט בקרובֿ טײלן מיט דאָס געפֿיל, אלישבֿע. זײַן װי אַ גאָט, האָבן די מאַכט צו מאַכן די װעלט װאָס מען װעט נאָר װילן זי זאָל זײַן.

דענער: װאָס איז די צרה?

מיטשל: אַן אורח. אַ גאָר נאַרישר מענשט. דו װעסט שעפּן הנאה פֿון זײַן אַ גאָט, אלישבֿע. חילול־⁠השם? נײן. לאָז זײַן עסנװאַרג. קאַפֿעריאַנער עפּל. װען מיר האָבן באַזוכט יענעם פּלאַנעט, האָב איך תּמיד פֿאַװאָריזירט די דאָזיקע. צי קענסטו מיך הערן, יעקבֿ? דו קענסט נישט מיך זען. איך בין נישט דאָרטן. זאָלסט גײן נאָכן רעכטן װעג, יעקבֿ. דו׳סט קומען צו מיר בקרובֿ.

דענער: איך קען אים אױך זען אין מײַן שׂכל.

מיטשל: טאָ גע צו אים, אלישבֿע. רעד צו אים. איצט בשעת דו פֿאַרבײַסט זיך, װיל איך אַז דו זאָלסט זען פּונקט װי אומװיכטיק זײַנען זײ.

דענער: יאָ, ס׳האָט בלױז געדױערט אַ ביסל לענגער אַז עס זאָל מיט מיר פּאַסירן.

קירק: דו מוזסט מיך העלפֿן. אײדער עס זאָל איבערציִען דאָס שטריקל.

דענער: װאָס ער טוט איז ריכטיק פֿאַר אים און מיר.

קירק: און פֿאַר דער מענטשנשאַפֿט? דו ביסט נאָך מענטשיש.

דענער: נײן, איך

קירק: לכל־הפּחות, דו ביסט טײלװײַז אַזױ, אָדער דו װאָלסט נישט זײַן דאָ שמועסנדיק מיט מיר.

דענער: ערד איז למעשׂה נישט װיכטיק. אײדער װאָס װען, װעלן מיר זײַן װוּ די מענטשן װאָלטן נעמען מיליאָנען יאָרן פֿון זיך לערנען כּדי צו דערגרײכן.

קירק: װאָס װעט מיטשל זיך לערנען אױפֿן װעג אַהין? צי װעט ער װיסן װאָס צו טאָן מיט זײַן מאַכט? צי װעט ער זײַן קונה די חכמה?

דענער: איך בעט דיך, גײ צוריק כּל־עוד דו נאַך קענסט.

קירק: צי האָסטו אים געהערט װיצלען זיך װעגן מיטגעפֿיל? מער װי אַלץ, דאַרף אַ גאָט האָבן מיטגעפֿיל. מיטשל! אלישבֿע.

דענער: װאָס װײסטו װעגן געטער?

קירק: נו, איז לאָמיר שמועסן װעגן בני־אָדם, װעגן אונדזערע שװאַכקײטן. אַזױ מאַכטיק װי ער װערט, װעט ער האָבן אַלץ דעם אין אים.

דענער: גע צוריק.

קירק: אַ מאָל ביסט געװען אַ פּסיכיאַטערשע. דו װײסט די מיאוסע רציחהדיקע זאַכן װאָס מיר אַלע האָלטן באַגראָבן, װאָס קײנער פֿון אונדז דערװעגט זיך אױסצושטעלן. אָבער ער װעט טאַקע זיך דערװעגן. װער װעט אים אָפּהאַלטן? אים דאַרף עס נישט אַרן. זײַ־זשע אַ פּסיכיאַטערשע בלױז נאָך נאָך אײן מינוט. װאָס זעסטו אַז װעט פּאַסירן מיט אים? װאָס איז דײַן פּראָגנאָז, דאָקטאָר?

דענער: ער קומט.

קירק: טאָ קוק אים נאָך. האַלט אין אײן זײַן אַ מענטש נאָך אײן מינוט.

מיטשל: איך בין אַנטױשט אין דיר, אלישבֿע. (פֿאַזער־ביקס האָט נישט קײן פּעולה אױף אים). איך האָב זיך אַרײַנגעקלערט אינעם טױט פֿון אַן אַלטן חבֿר. קומט אים אַן לײַטישע קבֿורה, לכּל־הפּחות. (אַ קבֿר באַװיזט זיך אינעם פֿעלדז, מיט אַ מצבֿה גראַװירט יעקבֿ ר׳ קירק. אַ ריזיקער פֿעלדז אױפֿן אָפּהאַנג אױבן װערט לױז געמאַכט.)

דענער: הער עס אױף, גערי.

מיטשל: מידות זײַנען פֿאַר מענטשן, נישט פֿאַר געטער.

קירק: אַ גאָט, אָבער נאָך געטריבן דורך מענטשלעכער שװאַכקײט. צי האָסטו ליב װאָס דו זעסט?

מיטשל: צײַט פֿאַר דאַװענען, קאַפּיטאַן. זײַ מיר מתפּלל.

קירק: דיר? נישט אײַך בײדע?

מיטשל: טו תּפֿילה אַז דו װעסט גרינג שטאַרבן.

קירק: ס׳װעט זײַן נאָר אײנער פֿון אײַך סוף־כּל־סוף. אײנער אל־קנא. צי שאַפֿט אַלץ דאָס אַ גאָט, צי מאַכט דאָס אײַך עפּעס אַנדערש?

מיטשל: דײַן לעצטע געלעגנהײט, קירק.

קירק: צי האָסטו ליב װאָס דו זעסט? אַבסאָלוטע מאַכט װאָס אַבסאָלוטערהײט פֿאַרדאַרבט. (דענער דערלאַנגט מיטשלן אַ שאָק, ער שיסט צוריק, זי איז ממשיך און זײַנע אױגן װערן נאָך אַ מאָל נאָרמאַל)

דענער: אײַלט זיך צו. איר האָט נישט קײן סך צײַט. (די צװײ מעטשן זעצן און ראַנגלען ביז קירק הײבט אױף אַ שטײן איבערן קאָפּ)

קירק: גערי, זײַ מיר מוחל.

(מיטשלס אױגן גליִען נאָך אַ מאָל)

מישטל: אױף אַ רגע, יעקבֿ, אָבער דײַן רגע בליאַקעװעט אָפּ.

(זײ בײדע פֿאַלן אַרײַן אינעם קבֿר, אָבער קירק שפּריגט אַרױס ערשט, גיט אַ כאַפּ דעם ביקס און ברענגט דעם סקאַלע אַראָפּ אײַנצוקבֿרן מיטשלן)

דענער: ס׳טוט מיר באַנג. דו קענסט נישט האָבן קײן אָנונג װי אַזױ ס׳איז צו זײַן כּמעט אַ גאָט.

(זי שטאַרבט.)

קירק: „אונטערנעמונג“ פֿון קירקן, הערט זיך מיר צו.

[בריקל]

קירק: קאַפּינאַנס שיפֿזשורנאַל, שטערן־דאַטע טױזענט דרײַהונדערט דרײַצן פּונקט אַכט. גיב צו צו אָפֿיציעלע אָנװער⁠ן, דאָקטאָר אלישבֿע דענערן. זאָל מען פֿאַרצײכענען אַז זי האָט געגעבן איר לעבן אין אַדורכפֿירן איר חיובֿ. לײטענאַנט קאָמאַנדאַנט גערי מיטשל, די זעלבע פֿאַרצײכענונג. איך װיל אַז זײַן דינסט־רעקאָרד זאָל זיך ענדיקן אַזױ. ער האָט נישט געבעטן אױף זיך װאָס איז אים געשען.

ספּאָק: איך האָב אױך מיטגעפֿילט מיט אים.

קירק: איך מײן אַז ס׳איז דאָ דאָך עפּעס אַ האָפֿנונג פֿאַר דיר, רב ספּאָק.