כּללים

די כּמותן און פּונקטן פֿאַר יעדער אות זענען דאָ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/11NdKB374qVWchH9wnD0MfcYre2KagnQjEpaKkUACPvs/edit?usp=drivesdk

די כּללים אין ייִדיש זײַנען װי אין אַנדער לשונות, אָבער גיט אַכט:

 • א קען זײַן אױך אַ אָדער אָ
 • ו קען זײַן אױך וּ
 • י קען זײַן אױך יִ
 • ך , ם , ן , ף, ץ האבן נישט קײן באַזונדערע שטײנדלעך.
 • געבױגענע קאָניוגירטע פאָרמען, פּאַרטיציפּן, אאַ״װ װערן זײַנען דערלאָזלעך.
 • װערטער מיט מקף זײַנען דערלאָזלעך נאָר טאָמער די צונױפֿשטעלונג באַװײַ זט זיך אין װערטערבוך.
 • אױב ס׳װילט זיך מדקדק זײַן, קען מע זײַן סומך אױפֿן אַרומנעמיקן ייִדיש־ענגליש װערטערבוך כּדי קובֿע צו זײַן צי אַ װאָרט זאָל זײַן דערלאָזלעך.
 • פּונקטן און צײלונג פֿאַר יעדן אות.

טיששפּיל

איך האָב צוגעגרײט אַ באָר און שטײנדלעך

 • דער באָרט האָט צום באַדױערן העברעיִש באַצײכנונגען װי „טאָפּעלט װאָרט“, אָבער די פֿאַרבן אױך שײדן פֿונאַנדער די סאָרטן קװאַרטאַלן.
 • װי אױך אין דער באַװעבטער װערסיע, זײַנען די צײלונג און פּונקטן באַזונדער צו ייִדיש.

באַװעבטע שפּיל (shpil.joshuafox.com)

 • שפּילט די באַװעבטע שפּיל געזונטערהײט, און דערמיט זײַט אַזױ גוט און שיקט מיר אַ בליצבריװ אױף [email protected] כּדי איך זאָל קענען נאָכשפּירן די פֿונקציאָנאַליטעט פֿונעם פּראָגראַמװאַרג).
 • הכּרת-הטובֿ מײַן לערער אליעזר ניבאָרסקין װאָס מאַך איך נאָך זײַן אידעע און װאָס האָט מיך געפֿירט און געהאָלפֿן אין שאַפֿן די באַװעבטע שפּיל.

אות

פּונקטן

צײלונג

א

1

11

ב

5

2

בֿ

10

1

ג

2

3

ד

2

3

ה

3

3

ו

1

5

וו

2

2

וי

2

2

ז

2

2

ח

8

1

ט

1

6

י

1

7

יי

2

4

כּ

8

1

כ

4

3

ל

2

4

מ

3

4

נ

1

7

ס

2

3

ע

1

9

פּ

6

1

פֿ

4

2

צ

8

1

ק

3

2

ר

1

5

ש

4

3

שׂ

10

1

תּ

10

1

ת

6

1

בלױז

0

2

סך-הכּל

102

____

פֿאַר װעמען װאָס פֿאַראינערעסירט זיך מיט העברעיִשן סקראַבל, גיט־זשע אַ קװעטש דאָ .