במאמר זה אסביר איך להקליד ניקוד במק-בוק.
אף פעם לא השתמשתי בהצלחה בשילובי המספרים שמשמשים להקלדת ניקוד בחלונות או לינוקס, אבל במק, יש מקשים הגיוניים לכך.
שם דוגמה נותן מקש
חתף פתח חֲ ֲ Alt-1
חתף קמץ חֳ ֳ Alt-2
חתף סגול חֱ ֱ Alt-3
חירק בִ ִ Alt-4
צירי בֵ ֵ Alt-5
פתח בַ ַ Alt-6
קמץ בָ ָ Alt-7
קובוץ בֻ ֻ Alt-8
סגול בֶ ֶ Alt-9
שווא בְ ְ Alt-0
חולם בֹ ֹ Alt-=
שלוש נקודות   Alt-Q
קמץ בָ ָ Alt-W
שורק   וּ Alt-U (ו)
שין שמאלית   שׂ Alt-A (ש)
אירו   Alt-F (כ)
גרשיים ב֞ ֞ Alt-G (ע)
צוויי יודן פתח   ײַ Alt-H (י)
מרכאות ימנית   Alt-J (ח)
גרש ב֜ ֜ Alt-K (ל)
מרכא ימין   Alt-L (ך)
חתף פתח בֲ ֲ Alt-‘ (,)
קו מפריד קצר   Alt-Z (ז)
קו מפריד ארוך   Alt-X (ס)
מרכאות שמאל   Alt-C (ב)
מרכאות ימין   Alt-V (ה)
מרכא שמאלית   Alt-B (נ)
מרכא ימנית   Alt-N (מ)
שין ימנית   שׁ Alt-M (צ)